LEGALESE, czyli język dokumentów prawniczych.

Legalese to często archaiczny język angielskich dokumentów dokumentów prawniczych jest w istocie ułatwieniem, a nie utrudnieniem, a to przez swoją powtarzalność.

WHEREAS – w związku z faktem, że (…). Pojawia się w początkowej części dokumentu. W tłumaczeniu na polski można modyfikować tą formułkę stosownie do potrzeb i zamiast słowa fakt, użyć rzeczownika trafnie opisującego zaistniałą sytuuację. W testamentach możemy napisać: W związku ze śmiercią.

NOW, THEREFORE- w związku z powyższym. Występuje poniżej preambuły dokumentu i wprowadza uszczegółowione zapisy dokumentu. Czasem pojawia się samo Now. Nie ma ono nic wspólnego z Teraz.

IN WITNESS THEREOF – na świadectwo czego (…). Po tym wyrażeniu pojawiają sie czynności zatwierdzające dokument tj. podpisanie, opieczętowanie, ewentualnie odczytanie.

leave a Reply

Your email address will not be published.