POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Administrator danych.

Niniejsza polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych przez firmę Grzegorz Forc Texter z prowadzącą działalność w Opolu, ul. Krakowska 37/306, 45-018 Opole, która jest administratorem danych. Kontakt do administratora  to e-mail: texter@grzegorzforc.pl lub tel: +48 693 116 414.

Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?

Przetwarzane dane to te pochodzące z formularza kontaktowego oraz komentarzy, które zawierają wpisane imię i nazwisko, adres e-mail, oraz inne dane jeśli pojawiają się w treści wiadomości wysłanej do mnie. Poza wymienionymi, dotyczy to również danych, które znajdą się w treści przedłożonego do tłumaczenia dokumentu.  Dane są przetwarzane w celu wykonania zlecenia tłumaczenia lub w celu przedstawienia oferty tłumaczenia.

Cookies

Strona posługuję się technologią cookies, która służy Twojej wygodzie i pozwalaja na zapamiętanie wpisywanych danych tak, żebyś nie musiał ich wpisywać ponownie. Pliki cookies są przechowywane przez 1 miesiąc. Pozwolenie na używanie Cookies możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, więc upewnij się czy są one zgodne z Twoimi aktualnzmi preferencjami. Cookies są zapamiętywane podczas używania formularza kontaktowego, publikowania komentarzy do bloga, przy akceptacji polityki prywatności oraz podczas wyświetlania okienka pop-up zapraszającego się do zapoznania z polityką prywatności.

Odnośniki do innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać odnośniki lub zintegrowane materiały z innych stron internetowych. Strony te mogą stosować inną politykę prywatności i inne mechanizmy zbierania danych niż niniejsza strona. Toteż zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności.

Powierzanie danych

Administartorem danych jest firma Grzegorz Forc Texter. Dane są powierzane firmie hostingowej, która obsługuje nieniejszą domenę dla celów realizacji umowy. Jest firma Zenbox, ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, e-mail: kontakt@zenbox.pl. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter ciągły i następuje wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą
systemów informatycznych Podmiotu przetwarzającego określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych obejmuje następujące czynności przetwarzania: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Komentrze pozostawione przez odwiedzających mogą podlegać kontroli przez zautomatyzowaną usługę antyspamową.

Jak długo dane są przechowywane

Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych na potrzeby organów skarbowych, czyli przez okres pięciu lat, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania w repertorium tłumacza, który na dzień dzisiejszy tj. 25.05.2018 nie został określony przez organ ustawodawczy. W momencie dostosowania właściwej ustawy, jej zapisy będą stosowane do określenia długości przechowywania danych.

Prawa przysługujące w stosunku do swoich danych

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na legalność przetwarzania Państwa danych przed momentem cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody następuję w drodze elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres texter@grzegorzforc.pl z wyraźnym żądaniem usunięcia zgody. Przysługuje Państwu również prawo na złożenie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

Jak są chronione Twoje dane

Twoje dane są przechowywane na serwerze strony zabezpieczonym hasłem dostępu oraz na dysku lokalnym komputera stacjonarnego w miejscu wykonywania działalności bez dostępu osób trzecich.