WYCENA TŁUMACZENIA – dlaczego okazanie dokumentu jest wymagane?

Wycena tłumaczenia w 15 minut? W naszym biurze to standard. Wypełniony formularz trafia do nas i bezzwłocznie udzielamy informacji zwrotnej na temat kosztu i czasu realizacji zlecenia. Wycena to jednak „nie wróżenie ze szklanej kuli”. Na tym etapie potrzebujemy kilku ważnych i niezbędnych informacji od klienta. Konieczność zapoznania się z tłumaczonymi dokumentami nie wynika z naszej ciekawości czy wścibstwa – to podstawa, która pozwala nam rzetelnie i uczciwie oszacować cenę tłumaczenia. W tym miejscu każdy szczegół ma znaczenie.

Jak wycenia się tłumaczenie pisemne?

W naszym biurze tłumaczeń stawki tłumaczeniowe  zależą od długości dokumentu. Długość dokumentu określa się na podstawie ilości znaków ze spacjami na stronie. Nie jest to jedyny czynnik, jaki bierzemy pod uwagę przy wycenie. Na cenę tłumaczenia składa się kilka zmiennych:

  • język i kierunek tłumaczenia (z lub na język polski);
  • rodzaj tłumaczenia (zwykłe, poświadczone);
  • poziom trudności tłumaczenia;
  • termin realizacji tłumaczenia (normalne, przyśpieszone, ekspresowe);
  • cechy szczególne dokumentu (tekst specjalistyczny, nieedytowalne rysunki i tabele, pismo odręczne, dokument nieczytelny).

Dokument dokumentowi nie równy – mniej pracy od tłumacza będzie wymagał akt urodzenia, akt małżeństwa czy też tytuł własności samochodu, gdzie treści są powtarzalne i częściowo możemy skorzystać z gotowych szablonów. Natomiast, gdy do przetłumaczenia otrzymamy umowę czy ofertę handlową firmy, tłumacz będzie musiał bardziej zagłębić się w temat, kwestie przepisów prawnych i słownictwo w danej dziedzinie. Wyższy koszt za stronę tłumaczenia zależy także od tematyki dokumentu: inaczej wyceniane są teksty specjalistyczne, wymagające fachowej wiedzy, a inaczej takie, w których używa się powszechnie znanego słownictwa. 

Czym jest strona rozliczeniowa w tłumaczeniach?

Jest to standardowa jednostka rozliczeniowa, która może się jednak różnić od stron fizycznych w zleconych do tłumaczenia dokumentach. Przesyłane przez klientów teksty są formatowane w różny sposób: mają różny rozmiar czcionki, odstępy pomiędzy akapitami, nagłówki. Jak znaleźć wspólny mianownik, który pozwoli na rzetelną i uczciwą wycenę? W przypadku tłumaczeń pisemnych, Biuro tłumaczeń TEXTER wykorzystuje dwie podstawowe jednostki wyceny, czyli właśnie strony rozliczeniowe. Pierwsza z nich obejmuje 1125 znaków ze spacjami (zzs) i jest wykorzystywana w tłumaczeniach poświadczonych, popularnie zwanymi tłumaczeniami przysięgłymi. Natomiast druga z nich obejmuje 1800 znaków ze spacjami (zzs) i odnosi się do tłumaczeń zwykłych, czyli niepoświadczonych lub nieprzysięgłych. Warto o tym pamiętać, przesyłając tekst do wyceny – właśnie dlatego podanie wyłącznie liczby stron fizycznych w dokumencie nie wystarczy!

Okazanie dokumentu do wyceny – dlaczego się opłaca?

Zdarza się, że klienci unikają przesyłania dokumentów na etapie pierwszego kontaktu z biurem i dokonywania wyceny. Często pytają o to, czy tłumacz przysięgły zapewnia zachowanie poufności dokumentów, które niejednokrotnie dotyczą ich życia prywatnego, stanu zdrowia i innych wrażliwych kwestii, takich jak tajemnice handlowe i prawa autorskie. Poza samą etyką wykonywanego zawodu, obowiązek zachowania poufności w sposób wyraźny nakłada ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego w Artykule 14(1)(2) mówi „Tłumacz przysięgły jest obowiązany do: zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem”. Twój dokument jest więc u nas bezpieczny!

Okazanie dokumentu, który ma zostać przetłumaczony, jest bardzo ważne dla tłumacza i innych osób z naszego biura odpowiedzialnych za wycenę. Jest to też duże ułatwienie dla samego klienta. Możemy wówczas szybciej oszacować koszt tłumaczenia dokumentów, bez konieczności dodatkowego kontaktu z klientem i zadawania mu szczegółowych pytań. Szanujemy w ten sposób wasz i nasz czas. Mając tekst w języku źródłowym, mamy tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy: wiemy, jaka jest jego długość, w jakim stylu został napisany, jakie jest jego przeznaczenie. Unikamy w ten sposób niedomówień i skracamy czas realizacji tłumaczenia.

Jak bezpiecznie dostarczyć dokumenty do biura tłumaczeń?

Nasze biuro tłumaczeń Texter działa w Opolu, ale świadczymy usługi dla klientów z całej Polski. W dobie powszechnej dostępności Internetu, usług kurierskich i pocztowych lokalizacja nie stanowi żadnej przeszkody. Lubimy też gościć klientów u siebie, więc zapraszamy do naszego biura przy ul. Krakowskiej 37/306 w Opolu. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego.

1 comment

  1. Opole 24 lutego 2022 22:55

    W końcu jakiś artykuł o odpowiedniej merytoryce. Czasem mam wrażenie, że wpisy w sieci coraz częściej przypominają debatę polityczną w Polsce… Na szczęście jest jeszcze nadzieja. Czekam na więcej!

    Odpowiedz

leave a Reply

Your email address will not be published.