Korepeteycje z języka angielskiego Opole

Nie każdy dobrze się czuje ucząc się języka w grupie, na kursie lub w szkole. Tym z Was, którzy wolą indywidualny styl nauki proponuję korepetycje z języka angielskiego Opole. To czym korepetycje różnią się od kursu grupowego to indywidulne podejście, dopasowanie tematów do preferencji słuchacza, możliwość ścisłego monitorowania postępów, 100% czasu przeznaczona dla słuchacza. Na korepetycjach można również bardzo elsatycznie i całkowicie dopasować program nauczania do potrzeb słuchacza. Co więcej, korepetycje pozwalają Ci też na szybsze przełamanie bariery językowej, bo masz tylko jednego rozmówcę.

Korepetycje z języka angielskiego Opole

Adresaci

Do kogo adresowane są korepetycje z języka angielskiego w Opolu. Otóż, ofertę tą kieruję głównie dla osób, które mają konkretny cel do osiągnięcia. To znaczy chcą na przykład opanować umiejętność mówienia w wybranym zakresie tematycznym. Jeśli wybierasz się do pracy za granicą, to możesz być zainteresowany kilkoma obszarami tematycznymi, takimi jak mówienie o swoim wcześniejszym doświadczeniu zawodowym. Odpowiadanie na standardowe pytania podczas rozmowy o pracę. Określanie swoich oczekiwań wobec pracodwacy (w tym finansowych). Rozmowa z landlordem na temat warunków wynajmu mieszkania. Nauka języka pod kątem opanowania konkretnych umiejętności przynosi widoczne efekty. Ponadto, pozwala poczuć pewność siebie i łatwiej podejmować nowe wyzwania językowe.

Lekcje języka angielskiego Opole

Jak może wyglądać 60 minutowa indywidualna lekcja języka angielskiego? Poniżej przedstwiam propozycję przykładowej lekcji. Załóżmy, że słuchaczowi zależy na posługiwaniu się słownictwem związanym z zakupami. Dodatkowo, interesuje go wyrażanie oczekiwań i opinii w danym temacie. Chciałby również zdawać pytania dotyczące kupowanych artykułów.

Wstęp

Czas trwania 5 min: Rozgrzewka – powtórzenie słówek oraz zdań z ich użyciem na podstawie budowanego Glosariusza. Baza leksykalna jest zapisywana na bieżąco we współdzielonym pliku na Gdrive oraz w aplikacji Quizlet, która jest popularnym narzędziem do atrakcyjnej nauki języka.

Nowy materiał

Czas trwania 20 min: Prezentacja nowego materiału, która może odbywać się w formie prezentacji, filmu youtube, oglądania lub słuchania scenki z podcasta; tutaj kopalnią możliwości jest Internet. Szczególnie materiały z BBC Learning English zasługują na uwagę. Lektor przygotowuje również autorskie materiały, jeśli brakuje ogólnodostępnych treści dedykowanych dla potrzeb słuchacza.

Ćwiczenia

Czas trwania 15 min: Ćwiczenia pod okiem lektora z wykorzystaniem świeżo poznanego materiału. Na początek kilka cwiczeń pisemnych, żeby się opatrzeć z nowym materiałem oraz poznać jego pisownie oraz wymowę. Wymowy tez bedziemy się uczyć, bo częst zapomina się, że słowo, którego wymowa wydaje się oczywista dla nauczyciela jest zupełnie nieznana uczniowi. Nastepnie budowanie zdań z poznanymi zwrotami, odgrywanie scenek językowych oraz budowanie wypowiedzi z nowy zwortami pod przewodnictwem lektora.

Samodzielna praca

Czas trwania 10 min: Samodzielne ćwiczenia sprawdzające. Dialog z lektorem testujący umiejętność posługiwania się nowymi strukturami. Samodzielne budowanie zdań o różnych wariantach. Pisemne uzupełnianie zdań wyrazami, których nauczył sie słuchacz.

Podsumowanie

Czas trwania 10 min: Podsumowanie – szybki przegląd wprowadzonego materiału. Pytania i informacja zwrotna dotycząca lekcji od słuchacza. Na koniec, zadanie domowe.

Korepetycje dopasowane do słuchacza

Najlepszych i najszybszych efektów wynikających z korepetycji z języka angielskiego możesz się spodziewać, jeśli sam potrafisz określić, co chcesz osiągnąć. Może to być mówienie, gramatyka, pisanie, poszerzanie zasobu słownictwa, konkretna tematyka. Może interesuje Cię program przerabiany w szkole bo narobiłeś sobie zaległości. Z czymkolwiek musimy się zmierzyć, na pewno uda nam się to opanować. Na pierwszej lekcji poświęcimy trochę czasu, aby się poznać bliżej i sprawdzić twój poziom językowy oraz określić obszary, którymi należy zająć sie w pierwszej kolejności. Chciałbym też poznać twoje oczekiwania, bo wtedy będę mógł dopasować lekcje do twoich potrzeb, a oprócz nauki, przyjemnie jest mieć poczucie czynionych postępów.