Tłumaczenia Spotkań biznesowych

Coraz częściej nasze biuro tłumaczeń otrzymuje zapytania o tłumaczenia online. Tłumaczenia spotkań biznesowych głównie odbywają się podczas telekonferencji. Na pewno wpływ na to ma sytuacja pandemiczna. Co ciekawe, uczestnicy  zazwyczaj posługują się językiem angielskim wystarczająco biegle, żeby porozumieć się bez pomocy tłumacza. Dlatego można się zastanawiać, po co im tłumacz języka angielskiego. Dlatego też zapraszam do bliższego przyjrzenia się pracy tłumacza. Przekonacie się, że warto go zatrudnić mimo znajomości języka.

Codzienność Tłumacza

Codzienność tłumacza jest wypełniona tłumaczeniami dokumentów urzędowych, ofert handlowych, faktur, umów, certyfikatów, świadectw i dyplomów. Są też spotkania u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego, sądzie i wizyty na komisariacie. Coraz częściej uczestniczymy też w ustnych tłumaczeniach podczas spotkań biznesowych. W obecnych czasach trudno prowadzić interesy w obrębie jednego języka, nawet gdy firma nie planuje podboju zagranicznych rynków. W dobie globalizacji  produktów i usług rośnie zapotrzebowanie na umiejętność sprawnej komunikacji w języku obcym. Nawet jeśli wasze umiejętności językowe są na wysokim poziomie, to w przypadku ważnych kontaktów i negocjacji biznesowych, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego tłumacza. 

Nie mamy drugiej Szansy

Mówi się, że nigdy nie mamy drugiej szansy, by zrobić dobre pierwsze wrażenie. W tym przypadku jest ono bardzo istotne i może przynieść waszej firmie wymierne korzyści. Podczas kontaktów biznesowych ważna jest jak najlepsza komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewerbalna. Liczy się odpowiednia prezencja, takt, podstawowa znajomość kontekstu kulturowego kraju, z którego pochodzą partnerzy lub klienci. Dobry tłumacz zadba o jak najlepszą komunikację podczas rozmów i negocjacji. Jego obecność będzie prawie niezauważalna, a konwersacja będzie przebiegać w sposób płynny i komfortowy dla obu stron, czyli dla was oraz dla waszego obcojęzycznego rozmówcy. Wpłynie na to, w jaki sposób zostaniecie odebrani oraz na ostateczny efekt biznesowych rozmów. Gwarancją udanego spotkania biznesowego jest wzajemne porozumienie. 

Czas na przemyślenie

Dodatkową korzyścią jest czas na przemyślenie, który zyskują uczestnicy. Najczęściej tłumaczenia biznesowe przyjmują postać tłumaczeń konsekutywnych. Wyjaśniając, tłumaczenie konsekutywne to takie, w którym tłumaczenie następuję w przerwie po dłuższym fragmencie wypowiedzi. Po przetłumaczeniu danego fragmentu, głos zabiera ten sam lub kolejny rozmówca. Obrazowo można by to określić przekładańcem. Dokładnie ten moment, kiedy tłumacz zaczyna tłumaczyć jest pauzą dla rozmówców. Wtedy to mają oni czas na przemyślenie następnej wypowiedzi. Szczególnie w negocjacjach ma to duże znaczenie. Dodatkowo, pozwala wystudzić emocje, które czasami pojawiają się podczas takich spotkań.

Tłumaczenia spotkań biznesowych

No stress

No stress – I am an interpreter. Właśnie tak, tłumacz pozwala również zredukować stres. Przecież każdy dba o to, żeby dobrze wypaść. Jednak nie wszyscy znają język na tyle płynnie, żeby zupełnie nie przejmować się stroną językową wypowiedzi. Dodatkowo, czasami nie potrafimy oddać jakiegoś niuansu lub precyzyjnie przetłumaczyć jakiegoś pojęcia. Po co się stresować, oddaj tę robotę tłumaczowi, a Ty skup się na merytorycznym wymiarze tłumaczenia. Zapraszamy zatem do współpracy z naszym biurem w zakresie tłumaczeń ustnych.

leave a Reply

Your email address will not be published.