Etymologia słów „salary” i „money”

W dzisiejszych czasach, gdy angielski jest językiem globalnym, od najmłodszych lat uczymy się słów związanych właśnie z tym językiem. Tym sposobem wiemy, że money oznacza pieniądze. W późniejszych etapach edukacji dowiadujemy się, że salary oznacza formę wynagrodzenia – pensji. Stąd, cecha wspólna jest oczywista. Lecz co je różni? Etymologia. W dużym skrócie, jest to jedna […]