Zapis walut ($—>USD)

Jak zapisywać waluty w tłumaczeniach? Jak zapisywać waluty w tłumaczeniach, szczególnie kiedy w tekście źródłowym mamy tylko symbol, np.: $? Czy w tekście docelowym zostawiamy symbol z tekstu źródłowego? W VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska znajdziemy następujące wskazówki: Podając w tekście kwotę wyrażoną w jakiejś walucie, w tabelach i […]