Jak zapisywać waluty w tłumaczeniach?

Jak zapisywać waluty w tłumaczeniach, szczególnie kiedy w tekście źródłowym mamy tylko symbol, np.: $? Czy w tekście docelowym zostawiamy symbol z tekstu źródłowego? W VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska znajdziemy następujące wskazówki:

Podając w tekście kwotę wyrażoną w jakiejś walucie, w tabelach i w wyliczeniach używa
się trzyliterowych symboli walut, np. 12 EUR, 75 GBP, 100 000 PLN. W pozostałych
przypadkach i w tekstach prasowych stosuje się pełną formę waluty, np. wprowadzenie
euro w Słowenii.

W kodeksie tłumacza przysięgłego brak wzmianki o zapisie nazwy/symboli walut w tłumaczeniach, więc powyższe Vademecum stanowi dla mnie wyznacznik w tym temacie; zgodny zresztą z moją wcześniejszą praktyką.

leave a Reply

Your email address will not be published.