Archaisms and fixed elements

LEGALESE, czyli język dokumentów prawniczych. Legalese to często archaiczny język angielskich dokumentów dokumentów prawniczych jest w istocie ułatwieniem, a nie utrudnieniem, a to przez swoją powtarzalność. WHEREAS – w związku z faktem, że (…). Pojawia się w początkowej części dokumentu. W tłumaczeniu na polski można modyfikować tą formułkę stosownie do potrzeb i zamiast słowa fakt, […]