Memorandum of association vs articles of association.

Odpowiednikiem wyżej wymienionych dokumentów, rozpatrywanych łącznie jako dokumenty tworzące konstytucję spółki, jest umowa spółki (sp. z o.o.) lub statut (S.A). Co jednak zrobić kiedy musimy te dwa dokumenty rozróżnić. Polecam tutaj lekturę artykułu pani doktor Łucji Biel pot tytułem Memorandum of Association: Terminologia Związana z Zawiązaniem i Rejestracją Spółki Company Limited by Shares i na tym też artykule będe się opierał w niniejszym poście.

Memorandum – akt/dokument zawiązania spółki (zarówno dla sp. z o.o. jak i S.A)

Articles – umowa spółki (Sp. z o.o.), statut (S.A)

Tak najkrócej można przedstawić polskie ekwiwalenty tych dwóch dokumentów pochodzących z prawodawstwa brytyjskiego według nowych zasad wprowadzonych przez ustawę Companies Act 2006 (Ustawa o spółkach kapitałowych). Poprzednia wersja tej samej ustawy z 1985 przesuwała środek ciężkości na Memorandum, które było ważniejszym dokumentem zawierającym m.in. nazwę spółki, siedzibę i przedmiot działalności (outward-looking document), natomiast Articles był dokumentem regulującym wewnętrzne sprawy spółki tj. władze spółki, ich komeptencje, sposób podejmowania uchwał itp. Pojawia się pytanie jakimi ekwiwalentami posługiwać się odnosząc się do starszej wersji ustawy. Póki co, używam tego samego rozróżnienia, tym bardziej, że posiadane przeze mnie słowniki nie są zbyt pomocne w tej kwestii.

leave a Reply

Your email address will not be published.