Jak opisać pieczęci w tłumaczeniach?

Nieraz spotkamy pieczęci w tłumaczeniach.  Szczególnie tłumaczeniach uwierzytelnionych będziemy musieli je opisać, podając ich pozycję, kształt, elementy graficzne oraz treść. Wskazówki jak to zrobić znajdziemy w Kodeksie tłumacza przysięgłego . Sięgnijmy więc tam, po wytyczne opisu pieczęci. Wersja kodeksu z 30 czerwca 2011 mówi w paragrafie 29:

§ 29. Wzmianka tłumacza o odcisku pieczęci lub nalepce z nadrukiem pieczęci

Wzmianka o odcisku pieczęci powinna zawierać określenie jej kształtu, rodzaju (sucha, tuszowa, lakowa, nalepka), koloru tuszu lub laku i tłumaczenie treści napisu, nie powinna natomiast zawierać opisu elementów graficznych pieczęci. Fakt przyłożenia pieczęci należy stwierdzić we wzmiance: np. [Tuszowa pieczęć okrągła],[Suchy odcisk pieczęci],[Lakowy odcisk pieczęci] lub [Nalepka z nadrukiem pieczęci].

Jak opisać pieczęć którą widać poniżej?

pieczęci w tłumaczeniach

Stosując się do zaleceń kodeksu można to zrobić w sposób następujący, [a round seal with the national emblem of the Republic of Poland in the centre and the following circumscription:] District Court in Gliwice, 17. Ten numerek na końcu, to nic innego jak numer wydanej pieczęci. Podobny numerek znajdziesz na pieczęci, którą posługuje się tłumacz przysięgły.

Godło w otoku

Jeśli w otoku pieczęci widnieje godło państwowe, wówczas należy tą informację zamieścić w nawiasie kwadratowym, dodając oficjalną nazwę państa, które jest za pomocą godła reprezentowane.
Pełna nazwa państwa również wynika z zapisu w kodeksie tłumacza przysięgłego.

§30. Wzmianka tłumacza o godle państwowym

Wzmianka o godle państwowym powinna zawierać w nawiasie kwadratowym wyróżnione kursywą stwierdzenie “godło państwowe” oraz pełną urzędową nazwę państwa przyjętą w języku docelowym, bez szczegółowego opisu elementów tego znaku graficznego.

Uwaga! Trafiają się pieczęcie z orłem bez korony. Należy wtedy pamiętać, że to godło poprzedniego ustroju. Zamiast the Republic of Poland musimy zastosować the Polish People’s Republic

leave a Reply

Your email address will not be published.